Az ingatlan-nyilvántartás alapjai a Kúria joggyakorlat elemzésének tükrében

Részletek:

Az ingatlan-nyilvántartási joggyakorlat elemző csoport tevékenységének bemutatása- Földhivatal mint regisztratív hatóság- Bejegyzési elv, konstitutív hatály, deklaratív hatály, érvénytelen okiratok, bejegyzésre nem alkalmas okiratok- nyilvánosság elve- az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége, KCR rendszer, jóhiszemű szerző védelme- bejegyzés   kijavítása, kiegészítése, helyesbítése-rangsor hivatalbóli átlépése-mit jelent a ransortörés?- okirati elv- korábban benyújtott okiratokara történé hivatkozás- mi minősül eredeti okraoknak-  bjeegyzés alapját képező okirat tartalmi követtelményei- azonosító adatok természetes személyek esetén- egyéni vállalkozók jogalanyisága- jogcím megjelölése a szerződésekben – keltezés- külföldi keltezése problémája- ingatlan adatainak a feltüntetése- bejegyzési engedély- jog és tény megjelölése- állampolgársági nyilatkozat, szerzőképesség- aláírások alakísága- szerződések tartalmi javításának kérdései- ügyvédi ellenjegyzés keltezésének módosulása- Kérdések az ellenjegyzé kapcsán- problémák az ellenjegyzés témakörében- elővásárlási jog gyakorlás dilemmái földhivatali szemszögből- változó bírósági gyakorlat.

1
Kezdési időpont
Az online videótár anyagai folyamatosan elérhetőek
2
Díja: 7.500 ft.- +áfa

Teljes mértékben elégedett vagyok a szaktanárok felkészültségével, előadásaival-oktatásával kapcsolatban is. A megszerzett tudás nagyszerű előrelépést és könnyebbséget jelent a mindennapokban.

Miklós Árpád Okleveles Közös Képviselő

Töltse ki az űrlapot és jelentkezzen képzésünkre!

  Tanfolyam neve:
  Kuponkód* (nem kötelező):


  Join event

  2024-6-13 2024-6-13 Europe/London Az ingatlan-nyilvántartás alapjai a Kúria joggyakorlat elemzésének tükrében Not indicated
  Add to Calendar
  You already has been joined the event.
  ×
  Thank you! You joined the event.
  ×