Dr. Izsák Orsolya
oktató tanár, jogász, a társasházi jog szakértője

Jogi tanulmányaimat az ELTE Jogi Karán végeztem 2000.-ben, ezt követően jogi szakvizsgát tettem. Már az Egyetem alatt tanítottam társasházkezelőket OKJ képzéseken és egyben vizsgáztattam és jegyzetet is írtam. Az ügyvédi hivatást választottam és társasházakkal kezdtem el foglalkozni immár 15 éve vezető ügyvédként bíróság előtt és peren kívül a Társasházak szolgálatában.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Phd Doktori Fokozatszerzés céljából a Doktori Iskolát elvégeztem, és 2016.-ban 1 évig a Kúria munkabizottságának tagja voltam, amely bizottság a Társasházak joggyakorlatának elemzésével foglalkozott.

A Budapesti Ügyvédi Kamara Ügyvédakadémiájának Oktató tanára vagyok, a Társasházi jogviták csoportját vezetem.

Egész életemet végig tanultam és tanítottam, ezért a Közös Képviselő Akadémia képzésein kifejezetten nagy örömmel tanítok, mert egy olyan hiánypótló képzés, amely betölti az eddigi űrt a Társasházak törvényes képviselőinek oktatásában.

A Magyar Ügyvédi Képzőközpont Kft és A Közös képviselő Akadémia Kft is hatóságilag engedélyezett Képzőközpont és valamennyi tanfolyama engedélyezett amely szintén biztosítja a képzés céljának az elérését, ezen képzőközpontok ALAPÍTÓ TAGJA vagyok.

Oktatási filozófiám:

„Nem az a legveszélyesebb, ha túl magasra tesszük a mércét, és aztán nem tudjuk átugrani, hanem az, ha túl alacsonyra, és átugorjuk. „
(MICHELANGELO)

1998-óta jogi munkát látok el. Jogi előadóként közigazgatási tapasztalatot szereztem a Magyar Energia Hivatalban, majd a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti titkárságán parlamenti titkárként. Ezt követően Ügyvédi irodában helyezkedtem el, ahol a polgári jog területén szereztem meg szakmai gyakorlatomat. 2004-től önálló ügyvédként dolgozom, saját ügyvédi irodát nyitottam.

Az ELTE Jogi Karán végeztem szakdolgozatomat az energiaszolgáltatók által kötött polgári jogi szerződések szerződésszegő magatartásának jogkövetkezményeiből írtam. Jogi szakvizsgámat 2003.-ban tettem le. 2007-ben kezdtem el a Károli Gáspár Jogtudományi Karának Doktori Iskoláját (Phd), ahol lehetőségem nyílt a gyakorlati tapasztalat vonatkozásait a jogtudomány kutatási területein is hasznosítani. A Doktori iskolát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás- tudományi Karán folytatom. Az Egyetem felkérése alapján oktatói tevékenységet is ellátok.