Privacy-1110x550
Személyes adatok kiadásának lehetséges esetei

II.1 személyes adatok kiadásának lehetséges esetei. Ügyszám: 1837/P/2007-4 Tisztelt [… ]! A alatt található társasház lakói azzal a panasszal fordultak hozzám, hogy az Önök közös képviseletet ellátó cége nem tette lehetővé számukra a társasházra vonatkozó dokumentációba való betekintést adatvédelmi szempontokra hivatkozva. Az ügyben kialakított álláspontomról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: A személyes adatok védelméről és […]

iStock_79779929_LARGE_kisebb-1110x550
Lakónyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás

II.1 lakónyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás Tisztelt [………….]! Ön beadvánnyal fordult hivatalomhoz, melyben társasházuk közös képviselőjének adatkezelését kifogásolja. Ön azt sérelmezi, hogy véleménye szerint közös képviselőjük – a mellékelt adatlapon – indokolatlanul széles körben kért személyes adatokat a lakónyilvántartó könyv elkészítéséhez. Beadványával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló […]

11banner-1080x550
Közös költség tartozók adatainak a közlése

II.1 közös költség tartozók adatainak a közlése: Tisztelt [… ]! A alatt található társasház lakói azzal a panasszal fordultak hozzám, hogy az Önök közös képviseletet ellátó cége nem tette lehetővé számukra a társasházra vonatkozó dokumentációba való betekintést adatvédelmi szempontokra hivatkozva. Az ügyben kialakított álláspontomról az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: A személyes adatok védelméről és a […]

ingatlan-700x400
INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSBA NEM JEGYZETT TÁRSASHÁZAK

A Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala határozatával a társasház bejegyzése iránti kérelmét elutasította, az elutasítás tényét a tulajdoni lapra III/16. sorszám alatt feljegyezte. A benyújtott fellebbezést elutasította a másodfokú hatóság, és az elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta. A Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.XII.23.315/2010/34. számú részítéletével és a Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 44.Pf.638.990/2012/6. számú részítéletével […]

jelzalog-1-700x400
JELZÁLOG BEJEGYZÉS KÖZÖS KÖLTSÉG KÖVETELÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv.-ben (Tht.) foglaltak szerint a társasháznak lehetősége van arra, hogy jelzáloggal terhelje meg annak a tulajdonostársnak a társasházi ingatlanát – a külön tulajdonát és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadot –, aki legalább 6 hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékba került. A jelzálog bejegyzésének elrendelése 6 hónapnak megfelelő […]

central-ohio-real-estate-investment
Társasházak adósság az érdekérvényesítés és a törvénykezés csapdájában

Avagy a társasházak csapdába kerültek?!  Igen. Határozottan kijelenthető, a társasházak többsége csapdában van. A szerző álláspontja az, hogy a bajban lévő társasházak aránya folyamatosan növekszik Amíg a devizahiteles lakástulajdonosok megmentése nemcsak kormányzati szinten, hanem a napi sajtóban is folyamatosan téma, addig az eladósodott társasházakról alig tudni valamit, holott azok biztosítják/biztosítanák az említett lakások működési kereteit. […]

one-regis-front
A társasházak problémái a gyakorlatban

A társasházak csapdába kerültek?! Igen. Határozottan kijelenthető, a társasházak többsége csapdában van. A szerző álláspontja az, hogy a bajban lévő társasházak aránya folyamatosan növekszik Amíg a devizahiteles lakástulajdonosok megmentése nemcsak kormányzati szinten, hanem a napi sajtóban is folyamatosan téma, addig az eladósodott társasházakról alig tudni valamit, holott azok biztosítják/biztosítanák az említett lakások működési kereteit. Ha […]

Almádi-u.17_14-lakásos-társasház_hideg-meleg-burkolás-1024x768
TÁRSASHÁZAK ADÓSSÁG AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÉS A TÖRVÉNYKEZÉS CSAPDÁJÁBAN

A társasházak problémái a gyakorlatban, avagy a társasházak csapdába kerültek?! Igen. Határozottan kijelenthető, a társasházak többsége csapdában van. A szerző álláspontja az, hogy a bajban lévő társasházak aránya folyamatosan növekszik Amíg a devizahiteles lakástulajdonosok megmentése nemcsak kormányzati szinten, hanem a napi sajtóban is folyamatosan téma, addig az eladósodott társasházakról alig tudni valamit, holott azok biztosítják/biztosítanák […]

mz36265-rs
Társasházi törvény 2019.január 01. napjától bekövetkező módosítása

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása 32. § (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az ingatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha) „c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb […]